Vestigingen

abonnementen

& collectie

Herinrichting vestiging Barneveld

De Bibliotheek Barneveld beschikt over drie vestigingen. De hoofdvestiging heeft begin 2021 een grootschalige metamorfose ondergaan. Dankzij deze herinrichting is een gezellige plek in het centrum van Barneveld ontstaan waar iedereen welkom is. Naast de gezelligere uitstraling, wat een verblijf aangenamer maakt, is de beschikbare ruimte ook beter benut. Zo kan de uiteenlopende dienstverlening die bij de brede maatschappelijke én educatieve functie hoort, op een goede manier invulling krijgen.

Een en ander wordt bevestigd door de resultaten die voort zijn gekomen uit een enquête die onder bezoekers van de Bibliotheek is uitgezet. 74,3% van de respondenten geeft aan dat de nieuwe inrichting uitnodigt langer in de Bibliotheek te verblijven. Bovendien geeft 64,1% van de bezoekers aan nu voor meer/andere diensten naar de Bibliotheek te komen zoals informatieve bijeenkomsten, voorleesochtenden, bezoek aan inloopspreekuren en digitale hulp. Herinrichting

Daarnaast zijn er de locaties in Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Ondergebracht in respectievelijk Ontmoetingscentrum De Eng en Kulturhus De Essenburcht. Deze vestigingen worden grotendeels bemand door vrijwilligers. Ook in Barneveld wordt er gedurende de openingstijden voor een groot deel van de openingstijden een beroep gedaan op vrijwilligers.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek
Fullservice-uren 22 3 3
Selfservice-uren+ 18 15 12
Totaal per locatie 40 18 15
Openingstijden bibliotheekvestigingen 2021


Samenstelling en gebruik fysieke collectie

De fysieke collectie die verdeeld is over de drie vestigingen, is afgestemd op de samenstelling van de inwoners van gemeente Barneveld. De collectie Educatie wordt gericht beschikbaar gesteld aan ruim 2.500 kinderen op
13 basisscholen in de gemeente Barneveld waarmee de Bibliotheek een samenwerking heeft.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek Bibliotheek op School Totaal
Boeken volwassen 56.358 7.002 7.246 0 70.606
Boeken jeugd 88.142 5.029 11.805 33.647 138.623
Cd/dvd/daisy-rom 96 1 9 0 106
Luisterboeken 500 13 3 0 516
Overige media 41 6 0 4 51
Tijdschriftenmappen 3.540 270 1.207 0 5.017
Totaal 148.677 12.321 20.270 33.651 214.919
Gebruik fysieke collectie in 2021

Verrassingstasjes
Voor leden die het lastig vinden gericht titels te reserveren, hebben we in 2020 de Verrassingstas geïntroduceerd. Tijdens de sluitingsperiode in 2021 bleek deze opnieuw een succes waardoor gekozen is deze dienstverlening doorlopend aan te bieden. In 2021 zijn er in totaal 621 Verrassingstasjes uitgegeven. Ten opzichte van 2020 een toename van 75%.

Alie met AfhaalBieb/Verrasingstas


Online content

Naast de fysieke collectie stelt de Bibliotheek online content beschikbaar waaronder diverse databronnen en oefenprogramma’s die leden vanuit huis kunnen raadplegen. De content is ook voor alle inwoners van de gemeente Barneveld gratis toegankelijk in de Bibliotheeklocaties. Daarnaast worden er ruim 32.000 e-books en zo’n 4.500 luisterboeken ontsloten in de Online Bibliotheek-app. Mensen met een leesbeperking hebben bovendien de mogelijkheid via www.passendlezen.nl gebruik te maken van meer dan 83.000 gesproken boeken. Het digitale aanbod wordt landelijk ingekocht en ontsloten.

Het in 2021 totaal aantal gedownloade e-books door leden van de Bibliotheek Barneveld, is vergelijkbaar met het aantal in 2020. Ook dit jaar zien we een piek in de periode dat de Bibliotheek gesloten was. Het aantal uitleningen van luisterboeken (8.220) is ten opzichte van 2020 met 50% gestegen.

Online Bibliotheek accounts (actief) 1.180
Geleende e-books totaal 25.821
Aantal accounts Online Bibliotheek / aantal geleende e-books in 2021


Relatief lage bezoekersaantallen als gevolg van covid

Net als in 2020 is het aantal bezoekers dat in 2021 de Bibliotheek bezocht als gevolg van de sluiting tot 20 mei relatief laag. Echter, bij een vergelijking van het aantal maanden dat de vestigingen geopend waren voor publiek in 2020 (9 maanden) en 2021 (7,5 maand), zien we dat er in 2021 verhoudingsgewijs 14.500 bezoekers meer zijn.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek Bibliotheek op School Totaal
Aantal bezoekers 63.627 -- 7.051 -- 108.241
Aantal bezoeken aan bibliotheeklocaties in 2021. In Voorthuizen is geen registratiesysteem van bezoekers aanwezig

Moeder en twee dochters


Aantal leden hoger dan landelijk gemiddelde

Net als in 2020 zien we een lichte daling van het aantal leden. Ook dit jaar wordt dit vooral veroorzaakt door minder aanwas nieuwe leden vanwege de sluiting van de Bibliotheek. Het aantal opzeggingen wijkt niet significant af van voorgaande jaren.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek Bibliotheek op School Totaal
Jeugd 7.006 921 726 3.106 11.759
Volwassenen 1.923 375 234 0 2.532
8.929 1.296 960 3.168 14.291
Instellingen 33 0 3 36
Ledenbestand per 31 december 2021

Moeder en twee dochters

Majken:
We komen eens in de 3 weken nieuwe boeken halen. Gelukkig hebben mijn dochters hetzelfde leesniveau en kunnen ze de boeken nog met elkaar uitwisselen, want de boeken zijn altijd heel snel uit.

Per 31 december 2021 is 23% van de inwoners gemeente Barneveld lid van de Bibliotheek. Het landelijk gemiddelde ligt op 20% (1 op de 5) .

Aantal
Inwoners gemeente Barneveld (per november 2021) 60.517
Aantal leden 14.169
Ledenbereik binnen de gemeente Barneveld per 31 december 2021


Na een succesvolle pilot in 2020, is op initiatief van de gemeente Barneveld medio 2021 het abonnement voor minima geïntroduceerd waarbij de kosten voor het bibliotheeklidmaatschap volledig gedragen wordt door de gemeente. In 2021 zijn er 6 abonnementen afgenomen.

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Jeugd & Onderwijs

Volgend artikel