Leven

Lang Leren

Leven Lang Leren

De Bibliotheek is een vrij toegankelijke plek in de gemeente waar iedereen terechtkan om te blijven leren. Onze collecties en programmering van activiteiten zoals workshops, lezingen, cursussen enzovoort, zijn gevarieerd en bieden de inwoners van gemeente Barneveld de mogelijkheid om inspiratie te vinden, kennis te halen en te delen. De Bibliotheek is een fijne plek om anderen te ontmoeten en kennis te maken met literatuur, kunst en cultuur. Het is naast thuis en werk of school een derde plek waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen.


Activiteiten in de bibliotheek

In 2022 was er weer volop ruimte om activiteiten voor volwassenen in de bibliotheek te organiseren. Ondanks dat we de beperkende maatregelen als gevolg van corona los konden laten, merkten we dat er met name in het eerste kwartaal terughoudendheid was om deel te nemen. Desondanks werden de activiteiten die we in 2022 organiseerden voor volwassenen door 431 mensen bezocht.

Net als vorig jaar haakten we met onze programmering aan bij de Week van Dementie. Dit keer met een lezing van Ruud Dirkse, bekend van onder meer zijn boeken over dementie waarin vooral de focus wordt gelegd op wat mensen met dementie nog WEL kunnen. Twintig mensen waren bij deze interactieve lezing aanwezig.

Daarnaast zetten we ook de tweewekelijkse inloop ‘Aangehaakt’ voort waarvan een van onze vrijwilligers de kartrekker is. Een inmiddels vaste club van gemiddeld acht creatieve dames komt daar bij elkaar.

Aangehaakt

Aan ‘Adempauze’, een maandelijkse bijeenkomst rondom mindfulness waar steeds een ander daaraan gerelateerd thema centraal staat, kwam dit jaar in november een einde vanwege de verhuizing van de drijvende kracht achter deze sessies. In totaal namen er 46 mensen in 2022 aan deel.

Vanwege het succes in 2021 organiseerden we ook in 2022 in samenwerking met Van de Hul & Luigjes twee informatiebijeenkomsten over Veilig online bankieren in dorpshuis De Eng in Voorthuizen. In totaal namen 37 mensen hieraan deel. Cybercrime stond in juni op de agenda in de vestiging te Barneveld tijdens de informatiebijeenkomst Senioren Veilig Online.

online bankieren

Verder werd een vervolg gegeven aan het initiatief van Willem Massier waarbij armoede vanuit verschillende perspectieven onder de aandacht werd gebracht. Hiertoe interviewde hij verschillende mensen die vanuit hun professie nauw betrokken zijn bij het onderwerp. Dankzij een samenwerking met A1 Media Groep hebben we de zes sessies live vanuit de Bibliotheek uitgezonden zodat dit toch wel gevoelige onderwerp ook anoniem gevolgd kon worden. In totaal woonden 542 mensen (een van) de interviews online bij.

Expositie dementie

Schrijversbezoeken waren er van Marjan Berk die in het kader van het Nederland Leest-thema ‘De kunst van het ouder worden’ naar de bibliotheek kwam, en Diantha Heimgartner die haar debuut ‘Gedachteloos’ presenteerde. In totaal werden deze schrijversbezoeken door 111 mensen bijgewoond. Boekenpresentatie

Naast deze activiteiten stonden onder meer een creatieve workshop ‘Aan de slag met de plotter’, de ‘Living Library’. Creëer je eigen doodle dot, de interactieve lezing Screen Kids en een ‘afgeschreven boekenverkoop’ in 2022 op de agenda.

Aantal bezoekers (& online deelnemers)
Lezing Ruud Dirkse Week van Dementie 20
Aangehaakt (om de week) 22x in 2022 160
Adempauze 46
Informatiebijeenkomst Veilig online i.s.m. met de gemeente Barneveld en informatiebijeenkomst Veilig online Bankieren 53
Armoede in gesprek (incl. streams) 542
Creatieve workshops 28
ScreenKids 9
Living Library 12
Schrijversbezoeken Marjan Berk, Diantha Heimgartner 111
Totaal 439 deelnemers excl. Armoede in gesprek
Activiteiten


Persoonlijk ontwikkelen met online cursussen

Leden van de Bibliotheek Barneveld kunnen voor hun persoonlijke ontwikkeling gratis gebruikmaken van bijna 200 online cursussen. Het aanbod wordt door de Koninklijke Bibliotheek landelijk ingekocht voor alle bij Vereniging Openbare Bibliotheken aangesloten openbare bibliotheken. Het betreft een uiteenlopend assortiment van cursussen; van een cursus Excel en Persoonlijk leiderschap tot een cursus Fotografie. En van een cursus Kritisch denken en Grafische vormgeving tot een cursus Italiaans.

In 2022 registreerden landelijk ruim 21.000 bibliotheekleden zich bij de twee cursusinstituten. In totaal zijn er ruim 10.000 cursussen gestart en zijn 1.800 deelname- en toetscertificaten uitgedeeld. Helaas zijn de cijfers voor Barneveldse leden die een cursus volgden in verband met AVG-regels niet inzichtelijk.

Activiteiten


Werk-, studeer- én ontmoetingsplek

Steeds meer mensen weten de Bibliotheek te vinden als verblijfsplaats. Zo zijn er dagelijks jongeren die in de Bibliotheek studeren, met anderen aan projecten werken of gewoon elkaar ontmoeten. Ook zijn er geregeld volwassenen aanwezig die de kou thuis ontvluchten en bij ons de warmte opzoeken om rustig te werken. Om die reden zijn de drie vestigingen aangehaakt bij de 'Warme kamer'-actie van Leger des Heils. Ook ouders met jonge kinderen zien we met regelmaat in de Bibliotheek, bijvoorbeeld om samen te lezen. En dan zijn er natuurlijk nog de bezoekers die naar de Bibliotheek komen om de kranten en beschikbare tijdschriften door te nemen.


Samenwerking Barnevue

Medio 2022 kondigde het bestuur van Volksuniversiteit Barnevue aan te stoppen vanaf cursusseizoen 2023-2024. Gezien de hernieuwde samenwerking tussen Barnevue en de Bibliotheek in 2021 waren beide partijen het er al snel over eens dat voortzetting van cursusaanbod onder de vlag van de Bibliotheek een mooie, maar vooral ook logische stap zou zijn. Het blijvend aanbieden van cursussen aan inwoners van de gemeente Barneveld kan daarmee in stand gehouden worden. Daarnaast sluit het naadloos aan op de brede maatschappelijke en educatieve functie van de Bibliotheek. Met deze kennis heeft overleg met de gemeente Barneveld plaatsgevonden die zich achter deze keuze heeft geschaard. Met ingang van cursusseizoen 2023-2024 zal de Bibliotheek invulling gaan geven aan het cursusaanbod.


(Digitale) informatie

Leden van de Bibliotheek hebben zonder extra kosten toegang tot de collectie van alle Gelderse bibliotheken. Collectie van openbare bibliotheken buiten Gelderland en universitaire bibliotheken kunnen tegen betaling aangevraagd worden. De fysieke collectie wordt bovendien verrijkt met een online collectie en een breed scala aan digitale informatiebronnen waar leden vanuit huis zonder extra kosten gebruik van kunnen maken. Inwoners die geen lid zijn van de Bibliotheek kunnen deze informatiebronnen raadplegen op de publiekspc’s in de bibliotheek.

Zelfredzaamheid & Participatie

Vorig artikel

Organisatie & Ontwikkeling

Volgend artikel