Vestigingen

abonnementen

& collectie

Vestiging Barneveld

De Bibliotheek Barneveld beschikt over drie vestigingen. Naast de hoofdvestiging in het centrum van Barneveld, zijn er uitleenpunten in Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Deze zijn ondergebracht in respectievelijk Ontmoetingscentrum De Eng en Kulturhus De Essenburcht en worden grotendeels bemand door vrijwilligers. Ook de vestiging Barneveld draait voor een deel van de openingstijden met alleen vrijwilligers op de werkvloer.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek
Fullservice-uren 22 3 3
Selfservice-uren+ 18 15 12
Totaal per locatie 40 18 15
Openingstijden bibliotheekvestigingen 2022


Samenstelling en gebruik fysieke collectie

De fysieke collectie is verdeeld over drie vestigingen en is afgestemd op de samenstelling van de inwoners van de gemeente Barneveld. De collectie voor Educatie wordt gericht beschikbaar gesteld aan zo’n 3.000 kinderen op 13 basisscholen in de gemeente Barneveld.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek de Bibliotheek op school Totaal
Boeken volwassen 15.745 2.508 2.474 0 20.727
Boeken jeugd 18.150 1.406 3.749 23.588 46.893
Cd/dvd/daisy-rom 20 0 0 0 20
Luisterboeken 181 0 0 0 181
Overige media 82 0 12 42 136
Tijdschriftenmappen 508 78 225 0 811
Totaal 34.686 3.992 6.460 23.630 68.768
Samenstelling fysieke collectie per 31 december 2022

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek de Bibliotheek op school Totaal
Boeken volwassen 92.616 12.881 14.218 84 119.799
Boeken jeugd 148.349 10.062 21.412 41.867 221.690
Cd/dvd/daisy-rom 69 7 5 0 81
Luisterboeken 753 19 5 0 782
Overige media 116 8 4 6 134
Tijdschriftenmappen 6.522 474 1.585 0 8.581
Totaal 248.425 23.451 37.234 41.957 351.067
Gebruik fysieke collectie in 2022 (incl. verlengingen)

Vestigingen abonnementen collectie


Online content

De Bibliotheek stelt online content beschikbaar waaronder diverse digitale bronnen en oefenprogramma’s die leden vanuit huis kunnen raadplegen. Content die voor alle inwoners van de gemeente Barneveld gratis toegankelijk is in de Bibliotheeklocaties. Daarnaast worden er ruim 39.000 e-books en zo’n 11.000 luisterboeken ontsloten in de Online bibliotheek. Leden van de Bibliotheek hebben ook gratis toegang tot online cursussen van aanbieders Soofos en Good Habitz en 20 titels van online tijdschriften in de TijdschriftenBieb. Sinds 6 maart 2023 zijn deze opgenomen in de Online Bibliotheek-app. Mensen met een leesbeperking hebben bovendien de mogelijkheid via www.passendlezen.nl gebruik te maken van meer dan 87.000 gesproken boeken. Het digitale aanbod wordt landelijk ingekocht en ontsloten.

Het aantal gedownloade e-books en uitleningen van luisterboeken in 2022 door leden van de Bibliotheek Barneveld is vergelijkbaar met het gebruik in 2021. Een piek van het gebruik is te zien in de zomerperiode.

Barneveldse leden die lenen via Online Bibliotheek (actief) 1.227
Barnevelders met Digital Only abonnement van de Online Bibliotheek (actief) 113
Geleende e-books totaal 24.406
Luisterboekuitleningen totaal 8.867
Aantal e-bookaccounts / aantal geleende e-books / luisterboekuitleningen in 2022


Bezoekersaantallen

In 2022 is het aantal bezoekers weer aangetrokken. Desondanks blijven de cijfers achter bij de aantallen die in 2019 (voor Covid-19 zijn intrede deed) gemeten zijn. Belangrijkste verklaring daarvoor is dat er in het eerste kwartaal van 2022 terughoudendheid was onder de bezoekers.

Diagram 01
Aantal bezoeken aan bibliotheeklocaties in 2022

Grafiek ledenbestand
Aantal leden en bereik gemeente Barneveld

Per 31 december 2022 is ruim 26% van de inwoners gemeente Barneveld lid van de Bibliotheek. Deze toename is vooral te verklaren door de aanwas jeugdleden.

Aantal
Inwoners gemeente Barneveld (per november 2022) 61.541
Aantal leden 16.311
Ledenbereik binnen de gemeente Barneveld per 31 december 2022

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Jeugd & Onderwijs

Volgend artikel