• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Hoofdstuk 1

Vestigingen, abonnementen en collectie

Drie vestigingen

De Bibliotheek Barneveld beschikt over drie vestigingen. Naast de hoofdvestiging in het centrum van Barneveld, zijn er uitleenpunten in Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Deze zijn ondergebracht in respectievelijk dorpshuis De Eng en Kulturhus De Essenburcht. Beide locaties worden grotendeels bemand door vrijwilligers. Ook in de vestiging Barneveld krijgt een deel van de openingsuren invulling door vrijwilligers.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek
Fullservice-uren 22 3 3
Selfservice-uren 18 15 12
Totaal per locatie 40 18 15
% fullservice - % selfservice 45% - 55% 17% - 83% 20% - 80%
Openingsuren bibliotheekvestigingen 2023


Samenstelling en gebruik fysieke collectie

De fysieke collectie is verdeeld over drie vestigingen en afgestemd op de samenstelling van de inwoners van de gemeente Barneveld. De collectie van de Bibliotheek op school wordt gericht beschikbaar gesteld aan zo’n 3.600 kinderen op zeventien basisscholen in de gemeente Barneveld waarmee de Bibliotheek een samenwerking heeft.

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek de Bibliotheek op school Totaal
Boeken volwassen 15.869 2.526 2.492 0 20.887
Boeken jeugd 18.526 1.440 3.789 23.958 47.713
Cd/dvd/daisy-rom 20 0 0 1 21
Luisterboeken 21 0 0 0 21
Overige media 24 0 16 41 81
Tijdschriftenmappen 495 78 224 0 797
Totaal 34.955 4.044 6.521 24.000 69.520
Collectie per 31 december 2023

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek de Bibliotheek op school Totaal
Boeken volwassen 89.916 12.597 13.244 2 115.759
Boeken jeugd 154.464 11.131 21.340 39.192 226.127
Cd/dvd/daisy-rom 51 15 12 0 78
Luisterboeken 63 19 3 0 85
Overige media 1.130 201 157 0 1.488
Tijdschriftenmappen 5.640 431 1.403 0 7.474
Totaal 251.264 24.394 36.159 39.194 351.011
Uitleningen collectie in 2023


Online contentDe Bibliotheek stelt online content beschikbaar waaronder diverse databronnen en oefenprogramma’s die leden vanuit huis kunnen raadplegen. Online informatie die voor alle inwoners van de gemeente Barneveld ook vrij toegankelijk is in de bibliotheeklocaties. Daarnaast worden er ruim 34.000 e-books en zo’n 7.000 luisterboeken ontsloten in de online Bibliotheek. Mensen met een leesbeperking hebben bovendien de mogelijkheid via www.passendlezen.nl gebruik te maken van meer dan 90.000 gesproken boeken. Het digitale aanbod wordt landelijk ingekocht.

Het aantal gedownloade e-books in 2023 door leden van de Bibliotheek Barneveld is vergelijkbaar met het gebruik in 2022. Het aantal luisterboekuitleningen is ten opzichte van 2022 met ruim 9% gestegen.

E-bookaccounts 1.870
Geleende e-books totaal 23.794
Aantal actieve Digital Only abonnementen in de gemeente Barneveld 121
Luisterboekuitleningen totaal 9.702
Aantal e-bookaccounts / aantal geleende e-books / luisterboekuitleningen in 2023


Bezoekersaantallen

In 2023 is het aantal bezoekers weer aangetrokken. Ten opzichte van 2022 is het aantal bezoekers met 7,5% toegenomen.

Barneveld 101.208
Voorthuizen Geen teller aanwezig
Kootwijkerbroek 4.532
Totaal 105.740
Aantal bezoeken aan bibliotheeklocaties in 2023


Aantal leden en bereik gemeente Barneveld

Barneveld Voorthuizen Kootwijkerbroek de Bibliotheek op school 2023 2022
Jeugd 9.332 1.474 713 3.603 15.122 13.889
Volwassenen 1.951 347 207 0 2.505 2.422
Totaal 11.283 1.821 920 3.603 17.627 16.311
Instellingen 42 0 0 0 42 41
Ledenbestand per 31 december 2023

Ten opzichte van 2022 is het aantal leden met 8,1% toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door uitbreiding van het aantal samenwerkingen met het basisonderwijs. Per 31 december 2023 is ruim 28% van de inwoners van de gemeente Barneveld lid van de Bibliotheek. Ten opzichte van 2022 is daar een stijging van 2% te zien.
Aantal
Inwoners gemeente Barneveld (per december 2023) 62.487
Aantal leden (per 31 december 2023) 17.627
Ledenbereik binnen de gemeente Barneveld per 31 december 2023

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Jeugd & Onderwijs

Volgend artikel