• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Hoofdstuk 4

Leven Lang Leren

Leven Lang Leren

De Bibliotheek Barneveld biedt binnen de gemeente een plek waar inwoners terechtkunnen voor hun persoonlijke ontwikkeling. De fysieke én online collectie zijn bronnen voor inspiratie en kennis. Net als de online databanken en het online cursusaanbod waar leden van de Bibliotheek gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er de activiteiten in de Bibliotheek, waaronder lezingen en workshops, die zorgen voor verdieping en verbreding van je horizon. Met de overname van de Barnevue (voormalige volksuniversiteit gemeente Barneveld) kunnen we inwoners van de gemeente hier nog beter in tegemoetkomen.


Activiteiten voor volwassenen

In 2023 stond een gevarieerd aanbod van activiteiten op de agenda, waaronder zowel creatieve workshops als inhoudelijke lezingen. Er meldden zich lokale schrijvers om hun boekpresentatie te houden en we nodigden een bescheiden aantal schrijvers uit in aansluiting op actuele onderwerpen. Bovendien organiseerden we weer een 'Living Library'.

De deelname aan de activiteiten liet een sterke toename zien ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden de activiteiten voor volwassenen door 687 mensen bezocht.

Een aantal activiteiten werd georganiseerd in aansluiting op lokaal beleid zoals het Gezonde Leefstijl Akkoord; de lezing van Thijs Launspach over mentale gezondheid (63 deelnemers) en de ‘Workshop fermenteren’ (24 deelnemers) sloten hierop aan.

Daarnaast was er opnieuw samenwerking met Ketenzorg Dementie in het kader van de Week van Dementie. Schrijver Toine Heijmans hield een lezing over zijn boek Met mijn vader is niets mis. Het Alzheimercafé organiseerde hun bijeenkomst die dag in de Bibliotheek en sloot aan bij de lezing. In totaal waren 34 mensen bij deze lezing aanwezig.

De Bibliotheek Barneveld lanceerde in deze week een informatiekoffer over dementie, zowel te leen voor organisaties als op persoonlijke titel. In het verlengde van het thema ‘Dementie’ hebben de medewerkers Service & Advies bovendien een training gevolgd om mensen met dementie beter te kunnen ontvangen in de Bibliotheek.

Andere lezingen waar veel animo voor was, waren die van de Barneveldse Ineke Harteman met een boekpresentatie over haar boek Ik zie je over Gezinshuizen (70 deelnemers) en de lezing van Melody Drost over endometriose (71 deelnemers).

Het programma voor de Kinderboekenweek werd gezamenlijk opgepakt binnen de organisatie door team Jeugd & Onderwijs, team Service & Advies en de programmeur activiteiten volwassenen. Aansluitend bij het thema ‘Bij mij thuis’ werd een lezing verzorgd door opruimcoach Eefje Seede (56 deelnemers) en een ‘Workshop oliën’, waarbij deelnemers leerden hoe je op een natuurlijke manier kunt schoonmaken en jezelf kunt verzorgen. Tevens is samengewerkt met het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur. Een deel van hun collectie werd in de Bibliotheek tentoongesteld om een beeld te geven hoe ‘thuis’ er vroeger uitzag.Een van onze vrijwilligers heeft in het laatste kwartaal van 2023 de ‘Silent Book Club’ opgezet. Een boekenclub waar bezoekers de gelegenheid hebben om in alle rust een zelfgekozen boek te lezen. Na afloop kan er over het boek of andere onderwerpen wat gedeeld worden. De inloopactiviteit ‘Aangehaakt’ kende opnieuw een mooie opkomst van gemiddeld 10 deelnemers per keer. Deze activiteit is in 2021 door een vrijwilliger opgestart.

Naast zelf verzorgde activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere lokale organisaties, faciliteerden we onder andere boekpresentaties van lokale schrijvers, informatieavonden van Mee Veluwe over autisme en de ‘Verkiezing van de Dorpsdichter’.

Activiteit Aantal activiteiten Aantal deelnemers
Aangehaakt 25 246
Boekpresentaties 3 110
Creatieve workshops 5 50
Lezingen 4 224
Living Library 1 31
Silent Book Club 4 7
Vrijheidscollege 1 19
Totaal 43 687
Aantal activiteiten en deelnemers programma-aanbod volwassenen in 2023


(Online) cursusaanbod

Sinds september 2023 biedt de Bibliotheek cursussen aan die voorheen werden georganiseerd door Barnevue, welke eerder dat jaar werd opgeheven. Dit heeft geresulteerd in dertien cursussen. Een aantal daarvan betroffen succesvolle cursussen van de Barnevue die een vervolg kregen onder de vlag van de Bibliotheek. In totaal namen 82 cursisten hieraan deel. Naast het nieuwe aanbod fysieke cursussen kunnen leden van de Bibliotheek Barneveld gratis gebruikmaken van bijna 200 online cursussen die landelijk ingekocht en ontsloten worden. Helaas zijn cijfers over het lokaal gebruik van deze online cursussen niet inzichtelijk.

Cursussen Aantal cursisten
Talen 49
Kunst & Creatief 11
Vrije tijd 8
Bewegen & Welzijn 14
Totaal 82
Aantal deelnemers fysiek cursusaanbod over de periode september t/m december 2023


Werk-, studeer- en ontmoetingsplek

De Bibliotheek als prettige omgeving waar je ongestoord kunt verblijven. Steeds meer inwoners van de gemeente Barneveld weten de Bibliotheek om deze reden te vinden. Studenten zijn er vaak te vinden om zelfstandig of in groepsverband aan school te werken. Maar ook mensen die de Bibliotheek bezoeken als overbrugging tussen twee afspraken, om bij te praten of kennis te delen. Of ouders die met hun kinderen in de Bibliotheek verblijven om samen te lezen. En dan zijn er natuurlijk de bezoekers die binnenlopen om de ter beschikking gestelde kranten en tijdschriften door te nemen.


Energieloket

Sinds medio 2023 geeft de gemeente Barneveld elke woensdag en zaterdag invulling aan het Energieloket in de Bibliotheek. Inwoners van de gemeente Barneveld kunnen hier vrijblijvend binnenlopen voor informatie over energiebesparende toepassingen en dergelijke.

Zelfredzaamheid & Participatie

Vorig artikel

Organisatie & Ontwikkeling

Volgend artikel