• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Jaarverslag 2023

de Bibliotheek BarneveldVoorwoord Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Barneveld

‘‘Iedereen verdient een volwaardige Bibliotheek’’


Dat de dienstverlening van de Bibliotheek van toegevoegde waarde is, werd dit jaar op verschillende manieren bevestigd. Bijvoorbeeld door demissionair staatssecretaris Uslu die zich hierover uitsprak met de woorden: “Iedereen verdient een volwaardige Bibliotheek. Het is een plek die je horizon verbreedt. Een plek waar je niet alleen boeken vindt, maar ook cursussen volgt, mensen ontmoet of hulp krijgt bij belastingaangifte”. Zij voegde de daad bij het woord en introduceerde onder andere de Zorgplichtwet die per 2025 zijn intrede doet. Daarnaast werd de Bibliotheek in het Masterplan Basisvaardigheden expliciet aangewezen als zijnde een partij voor onderwijs en kinderopvang om lezen en leesplezier bij kinderen te stimuleren. Iets wat zich heeft vertaald in een groter bereik van BoekStart en de Bibliotheek op school. Ook de zekerheid dat het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) de komende jaren voortgezet kan worden, onderstreept het belang van de Bibliotheek.

Lokaal betekende dit dat we vol vertrouwen en met positieve energie vooruit zijn gegaan op de ingeslagen weg.

Zo hebben we dankzij het Masterplan Basisvaardigheden binnen de Programmalijn Jeugd & Onderwijs het aantal BoekStartlocaties en het aantal scholen met de Bibliotheek op school kunnen uitbreiden. Daarnaast was er aandacht voor de doorontwikkeling van de bestaande dienstverlening richting de onderwijsinstanties en activiteiten voor de jeugd in de Bibliotheek. De maandelijks terugkerende Techclub waarmee we digitale geletterdheid voor de jeugd toegankelijk maken, blijkt daarbij een blijvend succes te zijn.

Binnen de Programmalijn Zelfredzaamheid & Participatie was er aandacht voor het inbedden van het Informatiepunt Digitale Overheid binnen de afdeling Service & Advies. Daarnaast heeft 2023 in het teken gestaan van professionalisering van het Taalhuis Barneveld. Onder andere door uitbreiding van passend taalaanbod en het intensiveren van verbindingen met toeleiders op locaties waar de doelgroep zich bevindt. Dat we inmiddels binnen de gemeente Barneveld over een volwaardig Taalhuis beschikken voorzien van een stevige basis om op voort te borduren, werd bevestigd door het behalen van de certificering.

Dankzij de overname van de Barnevue in 2022 hebben we meer waarde kunnen geven aan de Programmalijn Leven Lang Leren. Na formalisatie van de overname en de nodige voorbereidingen, is in september gestart met het aanbieden van verschillende cursussen. Een mooie verrijking op het reeds beschikbare online cursusaanbod en de lezingen, workshops en terugkerende activiteiten die dit jaar op de agenda stonden.

Meer over de ontwikkelingen en resultaten die dankzij de inzet van een bevlogen team van medewerkers én vrijwilligers gerealiseerd is, vind je in dit jaarverslag. Ik wens je daarbij vooral veel leesplezier!

Miranda van Ooijen
Directeur / bestuurder